Lid worden:

Als u lid wilt worden kunt u het onderstaande formulier invullen.

Alle faciliteiten + Blad Computer Easy voor een volledig kalenderjaar € 31,95

IBAN PTCC: NL64 INGB 0004 7279 09