Het programma van de PTCC afdeling Oss-Den Bosch ziet er voor de komende maanden als volgt uit op in het Ontmoetingscentrum Meteoor op de Oude Litherweg 20 in Oss. Om de route vanaf uw huis te berekenen, klik hier. De zaal is open vanaf 19:30 en de avond begint om 20:00.

 

4 oktober 2017: Het lezen van boeken doen we steeds meer digitaal. Kijk bijvoorbeeld naar de scholen. Zij werken steeds vaker met tablets en dat krijg je de boeken digitaal aangeleverd. Vaak in het formaat e-Pub. Deze avond zullen we het e.e.a. gaan vertellen over dit onderwerp en hoe dit eventueel gelezen kan worden. 

 

1 november 2017:  Deze avond zal in het teken staan van Domotica (ook wel huisautomatisering of smart homes genoemd). Domotica is het toepassen van elektronica en huisnetwerken ten behoeve van de automatisering van processen in en om de woning. Het woord "domotica" is een samentrekking van domus (huis in het Latijn) en het achtervoegsel -tica dat lijkt te duiden op 'toegepaste wetenschap'. Men komt het achtervoegsel ook tegen in de hedendaagse begrippen informatica, telematica en robotica.
Een definitie van domotica is: De integratie van technologie en diensten, ten behoeve van een betere kwaliteit van wonen en leven. Bij domotica draait het dus niet alleen om integratie van techniek en bediening in de woning, maar ook om de dienstverlening van buitenaf naar de woning. Domotica houdt in dat sensoren instaan voor de bediening van actuatoren door tussenkomst van een processor of controller of computer. Domotica zijn de mogelijkheden van de industriële bedrijfsautomatisering toegepast op een woning.

 

Meer informatie over de programma's voor de komende maanden zal binnenkort op deze site verschijnen.

 

De onderstaande foto's geven een impressie hoe het er op de avonden aan toe gaat.

IMG_1946.jpg
IMG_2059.jpg
IMG_2060.jpg
IMG_2058.jpg
PTCC2017-03IMG_2093.jpg
PTCC2017-07IMG_20170705_211150.jpg