Het programma van de PTCC afdeling Oss-Den Bosch ziet er voor de komende maanden als volgt uit op in het Ontmoetingscentrum Meteoor op de Oude Litherweg 20 in Oss. De zaal is open vanaf 19:30 en de avond begint om 20:00.

 

6 oktober 2021: Op dit moment wordt in de Gemeente Oss het glasvezelnet aangelegd door e-Fiber. Peter Hulten van Hulti zal deze avond alle voor- en nadelen van het digitale netwerk toelichten. Uiteraard zullen ook de leveranciers worden besproken.

 

3 november 2021: Het begrip ‘genealogie’ is afgeleid van de Griekse taal. ‘Genea’ betekent geboorte of geslacht en ‘logos’ is ‘woord’, ‘verhandeling’ of ‘leer’. Genealogie is ook het werken aan de eigen familiegeschiedenis. Deze boeiende maar tijdrovende hobby wordt steeds meer beoefend. Wie wil er eigenlijk niet weten wie zijn of haar voorouders waren, waar ze vandaan kwamen en wat ze deden? Nieuwsgierig is de mens nu eenmaal altijd naar zijn afkomst geweest, ook in vroegere eeuwen. Deze avond zal Cornelis Heystek hier meer over vertellen.

 

1 december 2021: Photoscape: het vervolg. Deze avond zal er nogmaals ingegaan worden op Photoscape wat we in mei 2021 voor het eerst weer hebben behandeld.

 

Meer informatie over de programma's voor de komende maanden zal binnenkort op deze site verschijnen. 

 

De onderstaande foto's geven een impressie hoe het er op de avonden aan toe gaat.

Entree

Seniorenbeurs Berghem 2019

Clubavonden